Oferta klimatyzacji

Klimatyzacja

zobacz szczegóły
Oferta chłodnictwa

Chłodnictwo

zobacz szczegóły
Oferta pomp ciepła

Pompy ciepła

zobacz szczegóły

Czynniki chłodnicze

R410a 

Mieszanina HFC głównie stosowana w klimatyzacji, nie może być stosowana jako zamiennik R22 ze względu

na zbyt duże ciśnienie parowania. Stopniowo wycofywany do 2025 roku.

Skład [% wag.]
R125 50%
R32 50%
Masa cząsteczkowa [g/ mol] 72,58
Temp. wrzenia (1,013 bar) [ ºC] -51,58
Temp krytyczna [ ºC] 72,1
Ciśnienie krytyczne [bar] 49,2
Gęstość cieczy (25ºC) [kg/m3] 1062
Gęstość pary nasyconej (-15ºC) [kg/m3] 18,52
Ciepło właściwe cieczy (25ºC) [kJ/kg·K] 1,834
Ciepło właściwe pary (25ºC, 1,013 bar) [kJ/kg·K] 0,826
Współczynnik przewodności cieplnej cieczy (25ºC) [W/m·K] 0,0851
Współczynnik przewodności cieplnej pary (25ºC, 1013 bar) [W/m·K] 0,01243
Lepkość dynamiczna cieczy (25ºC) [mPa·s] 0,125
Lepkość dynamiczna pary (25ºC, 1013 bar) [mPa·s] 0,0131
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej [ODP] 0
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego [GWP] 1890

 

R407c

Mieszanina HFC wykorzystywana w urządzeniach klimatyzacyjnych oraz w urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem.

Skład [% wag.]
R125 - 25%
R134a - 52%
R32 - 23%
Masa cząsteczkowa [g/ mol] 86,2
Temp. wrzenia (1,013 bar) [ ºC] -43,6
Temp krytyczna [ ºC] 86,7
Ciśnienie krytyczne [bar] 46
Gęstość cieczy (25ºC) [kg/m3] 1136
Gęstość pary nasyconej (-15ºC) [kg/m3] 11,14
Ciepło właściwe cieczy (25ºC) [kJ/kg·K] 1,537
Ciepło właściwe pary (25ºC, 1,013 bar) [kJ/kg·K] 0,829
Współczynnik przewodności cieplnej cieczy (25ºC) [W/m·K] 0,0824
Współczynnik przewodności cieplnej pary (25ºC, 1013 bar) [W/m·K] 0,01199
Lepkość dynamiczna cieczy (25ºC) [mPa·s] 0,158
Lepkość dynamiczna pary (25ºC, 1013 bar) [mPa·s] 0,0128
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej [ODP] 0
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego [GWP] 1600

 

R404a

Mieszanina HFC powszechnie stosowana w chłodnictwie przemysłowym średnio i niskotemperaturowym. 
Stopniowo wycofywany do 2020 roku ze względu na wysoki potencjał GWP.

Skład [% wag.]
R125 - 44%,
R143A - 52%,
R134a - 4%
Masa cząsteczkowa [g/ mol] 97,6
Temp. wrzenia (1,013 bar) [ ºC] -46,7
Temp krytyczna [ ºC] 72,1
Ciśnienie krytyczne [bar] 37,32
Gęstość cieczy (25ºC) [kg/m3] 1048
Gęstość pary nasyconej (-15ºC) [kg/m3] 18,20
Ciepło właściwe cieczy (25ºC) [kJ/kg·K] 1,53
Ciepło właściwe pary (25ºC, 1,013 bar) [kJ/kg·K] 0,87
Współczynnik przewodności cieplnej cieczy (25ºC) [W/m·K] 0,0683
Współczynnik przewodności cieplnej pary (25ºC, 1013 bar) [W/m·K] 0,0135
Lepkość dynamiczna cieczy (25ºC) [mPa·s] 0,128
Lepkość dynamiczna pary (25ºC, 1013 bar) [mPa·s] 0,0122
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej [ODP] 0
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego [GWP] 3750

 

R507a

Mieszanina HFC powszechnie stosowana w chłodnictwie przemysłowym średnio i niskotemperaturowym.

Jest to zamiennik freonu R404A. Stopniowo wycofywany do 2020 roku ze względu na wysoki potencjał GWP.

Skład [% wag.]
R125 - 50%
R143a - 50%
Masa cząsteczkowa [g/ mol] 98,9
Temp. wrzenia (1,013 bar) [ ºC] -46,7
Temp krytyczna [ ºC] 70,9
Ciśnienie krytyczne [bar] 37,94
Gęstość cieczy (25ºC) [kg/m3] 1047
Gęstość pary nasyconej (-15ºC) [kg/m3] 19,48
Ciepło właściwe cieczy (25ºC) [kJ/kg·K] 1,64
Ciepło właściwe pary (25ºC, 1,013 bar) [kJ/kg·K] 0,87
Współczynnik przewodności cieplnej cieczy (25ºC) [W/m·K] 0,0630
Współczynnik przewodności cieplnej pary (25ºC, 1013 bar) [W/m·K] 0,0141
Lepkość dynamiczna cieczy (25ºC) [mPa·s] 0,122
Lepkość dynamiczna pary (25ºC, 1013 bar) [mPa·s] 0,0129
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej [ODP] 0
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego [GWP] 3300

 

R134a

Czynnik stosowany głównie w klimatyzacji oraz chłodnictwie samochodowym. Stopniowo wycofywany do 2025 roku.

Skład [% wag.]
R134a - 100%
Masa cząsteczkowa [g/ mol] 102,02
Temp. wrzenia (1,013 bar) [ ºC] -26,1
Temp krytyczna [ ºC] 101,1
Ciśnienie krytyczne [bar] 40,6
Gęstość cieczy (25ºC) [kg/m3] 1206
Gęstość pary nasyconej (-15ºC) [kg/m3] 8,288
Ciepło właściwe cieczy (25ºC) [kJ/kg·K] 1,44
Ciepło właściwe pary (25ºC, 1,013 bar) [kJ/kg·K] 0,852
Współczynnik przewodności cieplnej cieczy (25ºC) [W/m·K] 0,0824
Współczynnik przewodności cieplnej pary (25ºC, 1013 bar) [W/m·K] 0,0145
Lepkość dynamiczna cieczy (25ºC) [mPa·s] 0,202
Lepkość dynamiczna pary (25ºC, 1013 bar) [mPa·s] 0,012
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej [ODP] 0
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego [GWP] 1300

 

R407f

Mieszanina HFC stosowana w nisko i średniotemperaturowym chłodnictwie. Nowy zamiennik za R404A i R507A

o znacznie niższym potencjale GWP.

 

R32

Czynnik chłodniczy stosowany głównie w klimatyzacji, zamiennik za czynnik R410A

 

R1234yf

Czynnik chłodniczy stosowany w nowych układach klimatyzacji samochodowej jako zamiennik czynnika R134A.

 

Zamienniki za gaz R22 - R422D (MO29), S-22M.

 

Czynniki chłodnicze lodówkowe R600, R290.

DOSTĘPNE
MARKI
>
<
Partner Sincla
Partner Embraco
Partner L'unite Hermetiqe
Partner Bitzer
Partner Lu-Ve exchanger
Partner Olvent
Partner Carel
Partner Aspen Pumps
Partner Rerco
Partner Copelano
Partner ebm-papst
Partner Castel
Partner Eliwel
Partner Rodigas
Partner Ziehl-abegg
Partner Evco - every control Group
Partner GIN
Partner FUCHS
Partner Castel Engineering
Partner Geco
Partner Ranc
Partner DANFOSS
Partner Alco controls
Partner Testo
Partner Frascold
Partner Value
Partner Tecno