Oferta klimatyzacji

Klimatyzacja

zobacz szczegóły
Oferta chłodnictwa

Chłodnictwo

zobacz szczegóły
Oferta pomp ciepła

Pompy ciepła

zobacz szczegóły
Części zamienne AGD

Części zamienne AGD

zobacz szczegóły

Czynniki chłodnicze

R410a 

Mieszanina HFC głównie stosowana w klimatyzacji, nie może być stosowana jako zamiennik R22 ze względu

na zbyt duże ciśnienie parowania. Stopniowo wycofywany do 2025 roku.

Skład [% wag.]
R125 50%
R32 50%
Masa cząsteczkowa [g/ mol] 72,58
Temp. wrzenia (1,013 bar) [ ºC] -51,58
Temp krytyczna [ ºC] 72,1
Ciśnienie krytyczne [bar] 49,2
Gęstość cieczy (25ºC) [kg/m3] 1062
Gęstość pary nasyconej (-15ºC) [kg/m3] 18,52
Ciepło właściwe cieczy (25ºC) [kJ/kg·K] 1,834
Ciepło właściwe pary (25ºC, 1,013 bar) [kJ/kg·K] 0,826
Współczynnik przewodności cieplnej cieczy (25ºC) [W/m·K] 0,0851
Współczynnik przewodności cieplnej pary (25ºC, 1013 bar) [W/m·K] 0,01243
Lepkość dynamiczna cieczy (25ºC) [mPa·s] 0,125
Lepkość dynamiczna pary (25ºC, 1013 bar) [mPa·s] 0,0131
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej [ODP] 0
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego [GWP] 1890

 

R407c

Mieszanina HFC wykorzystywana w urządzeniach klimatyzacyjnych oraz w urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem.

Skład [% wag.]
R125 - 25%
R134a - 52%
R32 - 23%
Masa cząsteczkowa [g/ mol] 86,2
Temp. wrzenia (1,013 bar) [ ºC] -43,6
Temp krytyczna [ ºC] 86,7
Ciśnienie krytyczne [bar] 46
Gęstość cieczy (25ºC) [kg/m3] 1136
Gęstość pary nasyconej (-15ºC) [kg/m3] 11,14
Ciepło właściwe cieczy (25ºC) [kJ/kg·K] 1,537
Ciepło właściwe pary (25ºC, 1,013 bar) [kJ/kg·K] 0,829
Współczynnik przewodności cieplnej cieczy (25ºC) [W/m·K] 0,0824
Współczynnik przewodności cieplnej pary (25ºC, 1013 bar) [W/m·K] 0,01199
Lepkość dynamiczna cieczy (25ºC) [mPa·s] 0,158
Lepkość dynamiczna pary (25ºC, 1013 bar) [mPa·s] 0,0128
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej [ODP] 0
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego [GWP] 1600

 

R404a

Mieszanina HFC powszechnie stosowana w chłodnictwie przemysłowym średnio i niskotemperaturowym. 
Stopniowo wycofywany do 2020 roku ze względu na wysoki potencjał GWP.

Skład [% wag.]
R125 - 44%,
R143A - 52%,
R134a - 4%
Masa cząsteczkowa [g/ mol] 97,6
Temp. wrzenia (1,013 bar) [ ºC] -46,7
Temp krytyczna [ ºC] 72,1
Ciśnienie krytyczne [bar] 37,32
Gęstość cieczy (25ºC) [kg/m3] 1048
Gęstość pary nasyconej (-15ºC) [kg/m3] 18,20
Ciepło właściwe cieczy (25ºC) [kJ/kg·K] 1,53
Ciepło właściwe pary (25ºC, 1,013 bar) [kJ/kg·K] 0,87
Współczynnik przewodności cieplnej cieczy (25ºC) [W/m·K] 0,0683
Współczynnik przewodności cieplnej pary (25ºC, 1013 bar) [W/m·K] 0,0135
Lepkość dynamiczna cieczy (25ºC) [mPa·s] 0,128
Lepkość dynamiczna pary (25ºC, 1013 bar) [mPa·s] 0,0122
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej [ODP] 0
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego [GWP] 3750

 

R507a

Mieszanina HFC powszechnie stosowana w chłodnictwie przemysłowym średnio i niskotemperaturowym.

Jest to zamiennik freonu R404A. Stopniowo wycofywany do 2020 roku ze względu na wysoki potencjał GWP.

Skład [% wag.]
R125 - 50%
R143a - 50%
Masa cząsteczkowa [g/ mol] 98,9
Temp. wrzenia (1,013 bar) [ ºC] -46,7
Temp krytyczna [ ºC] 70,9
Ciśnienie krytyczne [bar] 37,94
Gęstość cieczy (25ºC) [kg/m3] 1047
Gęstość pary nasyconej (-15ºC) [kg/m3] 19,48
Ciepło właściwe cieczy (25ºC) [kJ/kg·K] 1,64
Ciepło właściwe pary (25ºC, 1,013 bar) [kJ/kg·K] 0,87
Współczynnik przewodności cieplnej cieczy (25ºC) [W/m·K] 0,0630
Współczynnik przewodności cieplnej pary (25ºC, 1013 bar) [W/m·K] 0,0141
Lepkość dynamiczna cieczy (25ºC) [mPa·s] 0,122
Lepkość dynamiczna pary (25ºC, 1013 bar) [mPa·s] 0,0129
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej [ODP] 0
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego [GWP] 3300

 

R134a

Czynnik stosowany głównie w klimatyzacji oraz chłodnictwie samochodowym. Stopniowo wycofywany do 2025 roku.

Skład [% wag.]
R134a - 100%
Masa cząsteczkowa [g/ mol] 102,02
Temp. wrzenia (1,013 bar) [ ºC] -26,1
Temp krytyczna [ ºC] 101,1
Ciśnienie krytyczne [bar] 40,6
Gęstość cieczy (25ºC) [kg/m3] 1206
Gęstość pary nasyconej (-15ºC) [kg/m3] 8,288
Ciepło właściwe cieczy (25ºC) [kJ/kg·K] 1,44
Ciepło właściwe pary (25ºC, 1,013 bar) [kJ/kg·K] 0,852
Współczynnik przewodności cieplnej cieczy (25ºC) [W/m·K] 0,0824
Współczynnik przewodności cieplnej pary (25ºC, 1013 bar) [W/m·K] 0,0145
Lepkość dynamiczna cieczy (25ºC) [mPa·s] 0,202
Lepkość dynamiczna pary (25ºC, 1013 bar) [mPa·s] 0,012
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej [ODP] 0
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego [GWP] 1300

 

R407f

Mieszanina HFC stosowana w nisko i średniotemperaturowym chłodnictwie. Nowy zamiennik za R404A i R507A

o znacznie niższym potencjale GWP.

 

R32

Czynnik chłodniczy stosowany głównie w klimatyzacji, zamiennik za czynnik R410A

 

R1234yf

Czynnik chłodniczy stosowany w nowych układach klimatyzacji samochodowej jako zamiennik czynnika R134A.

 

Zamienniki za gaz R22 - R422D (MO29), S-22M.

 

Czynniki chłodnicze lodówkowe R600, R290.

DOSTĘPNE
MARKI
>
<
Partner Sincla
Partner Embraco
Partner L'unite Hermetiqe
Partner Bitzer
Partner Lu-Ve exchanger
Partner Olvent
Partner Carel
Partner Aspen Pumps
Partner Rerco
Partner Copelano
Partner ebm-papst
Partner Castel
Partner Eliwel
Partner Rodigas
Partner Ziehl-abegg
Partner Evco - every control Group
Partner GIN
Partner FUCHS
Partner Castel Engineering
Partner Geco
Partner Ranc
Partner DANFOSS
Partner Alco controls
Partner Testo
Partner Frascold
Partner Value
Partner Tecno